Dataintegritetspolicy

A. Ansvarig för databehandlingen 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna webbplats enligt GDPR är:

item Industrietechnik GmbH
Friedenstrasse 107-109
42699 Solingen
Germany

Tel.: 0212 6580 300
Internet: www.item24.de
E-post: [email protected]

Vårt dataskyddsombud nås på:

item Industrietechnik GmbH
DATENSCHUTZ
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Germany

E-post: [email protected]

I denna dataintegritetspolicy informerar vi om omfattningen av behandlingen av dina personuppgifter (nedan “uppgifter“). 

B. Databehandling 

Inom ramen för driften av vår webbplats behandlar vi data. Denna behandling omfattar även publicering genom överföring.

För dataöverföring till USA finns ett rimlighetsbeslut från EU-kommissionen, EU-US Privacy Shield.  I detta beslut intygar kommissionen att garantier för överföring av data till USA på basis av EU-US Privacy Shield uppfyller EU:s dataskyddsstandarder. I det fall att vi överför data till USA har vi angivit deltagandet genom våra tjänsteleverantörer i EU-US Privacy Shield.

Uppgifter om de data, behandlingssyften, rättsliga grunder, mottagare och överföringar till tredje land som berörs anges i denna förteckning:

a) Loggfil

Vi loggar ditt besök på våra webbplatser. Följande data behandlas: namn på anropad webbplats, datum och klockslag för anropet, överförd datamängd, läsartyp och version, ditt operativsystem, referrer-URL (den tidigare besökta webbplatsen), din IP-adress och frågande leverantör. Detta är nödvändigt för att säkerställa webbplatsens säkerhet. Vi behandlar data på basis av våra berättigade intressen enligt art. 6 avsn. 1 f) GDPR. Loggfilen raderas efter sju dagars tid, såvida inte den behövs för uppklarande eller som bevis i konkreta rättsfall som har blivit kända under lagringsperioden.

b) Hosting

Inom ramen för hosting lagras alla data som skall behandlas i samband med driften av denna webbplats. Detta är nödvändigt för att webbplatsen skall kunna drivas. Vi behandlar data på basis av våra berättigade intressen enligt art. 6 avsn. 1 f) GDPR. För tillhandahållandet av vår webbplats använder vi tjänster från webhosting-leverantörer, till vilka vi överför ovannämnda data.

c) Kontakt

När du tar kontakt med oss behandlas dina uppgifter (namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter som du har lämnat) samt ditt meddelande endast i syfte att behandla och hantera din fråga. Dessa data behandlas av oss på basis av art. 6 avsn. 1 b) GDPR eller art. 6 avsn. 1 f) GDPR för handläggningen av din fråga.

d) Nyhetsbrev 

För att vi skall kunna skicka ut regelbunden information om vårt företag och våra erbjudanden, erbjuder vi ett nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet behandlar vi de data du anger då (e-postadress samt andra, frivilliga uppgifter). 

Vi skickar ut nyhetsbrevet på basis av ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 a) GDPR. 

Registreringen för nyhetsbrevet görs med den s.k. Double-Opt-In-metoden. För att förhindra missbruk skickar vi ett e-postmeddelande till dig efter din registrering, där vi ber dig bekräfta registreringen. För att kunna spåra registreringsprocessen enligt lagens bestämmelser, loggas din registrering. Här lagras registrerings- och bekräftelsetidpunkten samt din IP-adress. För utskicket av nyhetsbrevet använder vi oss av tjänsteföretag, till vilka vi skickar ovannämnda data. Data överförs även till servrar hos tjänsteleverantörer i Kanada. Tillvaratagandet av en rimlig dataskyddsnivå genom Kanada har fastställts i ett rimlighetsbeslut i EU-kommissionen.

e) Kundkonto

När du öppnar ett kundkonto samtycker du till att dina kontouppgifter (namn, adress, e-postadress, bankförbindelse) samt dina användningsdata (användarnamn, lösenord) och andra frivilliga uppgifter lagras. Därigenom kan vi identifiera dig som kund och du kan administrera dina beställningar. Dina uppgifter behandlas på basis av ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 a) GDPR. För handläggningen av din registrering anlitar vi tjänsteleverantörer i Kanada, till vilka vi skickar ovannämnda data. Enligt ett rimlighetsbeslut genom EU-kommissionen har Kanada en rimlig dataskyddsnivå.

f) Hantering av köp

Vi behandlar dina beställningsdata för att hantera köpeavtalet. Behandlingen av data sker på basis av art. 6 avsn. 1 b) GDPR.

Vi överför dina adressuppgifter till det företag som anlitas för leveransen. Om så krävs för hanteringen av avtalet, överför vi även din e-postadress eller ditt telefonnummer för överenskommelse om ett leveransdatum med det anlitade företaget.

Vi överför dina transaktionsdata (namn, beställningsdatum, betalsätt, expeditions- och/eller mottagningsdatum, belopp och betalningsmottagare, ev. bankförbindelse eller kreditkortsdata) till den tjänsteleverantör som vi anlitar för betalningstrafiken.

g) Webbplatsanalys och marknadsföring

För att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi s.k. cookies. Det är korta datapaket som lagras i din enhet och som utväxlas med andra leverantörer. Vissa av de cookies som vi använder raderas omedelbart när din läsare stängs (s.k. sessions-cookies). Andra cookies ligger kvar i din enhet och gör det möjligt att känna igen din läsare vid nästa besök (persistenta cookies). 

Du kan radera alla cookies som är lagrade i din enhet och ställa in de vanliga läsarna så att cookies inte kan lagras.

Du måste då ev. göra vissa inställningar på nytt vid varje besök på webbplatsen, och det kan uppstå vissa funktionsbegränsningar. 

Vi använder cookies i samband med följande funktionalitet:

aa) Google Analytics
Vi använder oss av Google Analytics, en tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Google använder vissa cookies. Den information som har genererats av cookin om din användning av vår webbplats (inkl. din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder den lagrade informationen till att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för operatörerna och för att leverera andra tjänster som är kopplade till webbplatsanvändningen. Vi behandlar data som erhålls på detta sätt endast på basis av vårt övervägande intresse av en optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art.6 avsn. 1 f) GDPR. Google kopplar aldrig ihop din IP-adress med andra data hos Google. 

Vi vill hänvisa till att denna webbpalts använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIp()“. Därigenom kortas IP-adresser av före överföringen till en server i USA. Därigenom utesluts i regel direkta personkopplingar i samband med lagrade data. Det är endast i undantagsfall som den fullständiga IP-adressen överförs till en server i USA och kortas ned där.

Du kan när som helst invända mot datainsamlingen med verkan framåt i tiden genom att använda deaktiverings-add-on för läsare från Google Analytics på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google är certifierat på:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Observera även informationen om användning av data från Google i Google-partnernätverket på: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Mer information om dataskydd återfinns på: policies.google.com/privacy

bb) Eloqua
På vår webbplats använder vi analystjänsten Eloqua, från Oracle Corporation, Redwood City, CA, USA (”Eloqua“) vid registrering/inloggning och vid utskick e-post. Eloqua gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbplats och att förbättra den. E-post som skickas med hjälp av Eloqua använder spårningsteknologier. Vi kan då se dina e-postläsvanor och t.ex. se om e-post har öppnats och vilka länkar du klickar på. Eloqua använder permanenta cookies för fullgörandet av tjänsten. Dessa cookies samlar in information om ditt användarmönster på vår webbplats. Den information som har samlats in av cookien på vår webbplats kan läsas endast av oss och delas inte med Oracle eller andra användare av Eloqua-systemet. Den beskrivna databehandlingen sker p.g.a. vårt övervägande intresse av en optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 avsn. 1 f) GDPR.

Du kan när som helst invända mot datainsamlingen med verkan framåt i tiden genom att använda denna länk: www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.

Mer information om dataskydd inom Eloqua återfinns på: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.

cc) Google Maps
Vi använder landkartor från tjänsten ”Google Maps” från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Till de uppgifter som kan behandlas hör bland annat användares IP-adresser och positionsdata. Dessa uppgifter samlas dock inte in utan användarnas samtycke (som i regel lämnas inom ramen för inställningarna på mobila enheter). Uppgifterna kan även behandlas i USA i enlighet med bestämmelserna i Privacy Shield-avtalet.

Integritetspolicy: www.google.com/policies/privacy/
opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

h) Integration av externt innehåll 

Vi använder externt dynamiskt innehåll för att optimera visningen av och erbjudandena på vår webbplats. Vid besök på webbplatsen ställs automatiskt en fråga via API till servern hos resp. innehållsleverantör, varvid vissa loggdata (t.ex. användarens IP-adress) överförs. Det dynamiska innehållet överförs sedan till vår webbplats och visas där

Vi använder externt innehåll i samband med nedanstående funktionalitet:

Integration av YouTube-videor

På vår webbplats har vi integrerat videor från portalen YouTube tillhörande YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube“). Vid uppspelning av videor överförs loggfiler till YouTube-servrar i USA. Denna bearbetning sker på basis av vårt övervägande berättigade intresse av en optimal marknadsföring av vårt erbjudande enligt art. 6 avsn. 1 f) GDPR.

YouTube är certifierat på: www.privacyshield.gov/participant

Mer information på: policies.google.com/privacy

i) Information om behandling av personuppgifter inom ramen för ”item Academy“

 

aa) Om du vill använda vår portal måste du logga in och registrera dig på portalen item24.de. Erforderliga obligatoriska uppgifter för registrering på portalen item24.de är tilltal, för- och efternamn, företag, gata, postnummer, ort, land, telefon, företagstyp samt e-postadress. Om inloggningen på item24 gick bra kan du logga in dem på ”item Academy” med kontot från portalen item24.de. Uppgifterna överförs då från portanel item24.de till portalen item Academy. Om du vill lägga in en profilbild av dig själv lagras även den. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. a GDPR.

bb) Vi behandlar dina uppgifter som behövs för fullgörandet av avtalet tills att du slutgiltigt raderar din åtkomst till item Academy. Vi lagrar även data du har givit oss under tiden som du använder portalen, om du inte har raderat dem först. Du kan administrera, ändra och radera alla uppgifter i det skyddade kundområdet. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. a, lit. b och lit. f GDPR.

cc) Du kan göra dina personuppgifter tillgängliga för andra registrerade användare av item Academy. När du är inloggad får andra användare information om att du är inloggad på item Academy så att de kan kontakta dig (”Vem är online?”). Du kan deaktivera denna funktion i din profil. När denna funktion är deaktiverad kan andra användare inte se när du är inloggad på item Academy.

dd) Du kan själv bestämma om dina övriga personuppgifter skall vara synliga och åtkomliga för andra registrerade användare av item Academy. Du kan också välja dina inställningar så att endast vi kan se dina personuppgifter. 

ee) Vi vill hela tiden göra item Academy bättre. Vi vill också fortlöpande öka utbildningsresultaten och prestationerna hos de enskilda användarna av item Academy. Därför behandlas användarnas kursresultat. Vi loggar vilka utbildningar som användare har startat, vilka som inte har startats, vilka som har genomförts och vilka som inte har det. För att vi fortlöpande skall kunna förbättra kurs- och utbildningsresultaten för de enskilda användarna, och även vårt eget utbud i item Academy, har vi åtagit oss enligt avtal att på basis av konstaterade utbildningsresultat och inom ramen för användningsvillkoren kostnadsfritt skicka till användaren individanpassat kompletterande utbildningsmaterial, produktinformation, data, information, illustrationer, planer, ritningar, beräkningar, utförandeanvisningar, monteringsinstruktioner, produktbeskrivningar, uppbyggnadsanvisningar och andra underlag från leverantören till den e-postadress som användaren har angivit vid registreringen. Med dessa individuella åtgärder vill vi förbättra resultaten av utbildningsinsatserna för de enskilda användarna. Om användaren inte önskar få fler underlag per e-post kan han/hon själv välja bort detta i sin användarprofil, och/eller informera oss. Vi friskrivs då från vår avtalsenliga skyldighet och kommer inte att skicka underlag via e-post till användaren, ej heller kontakta denne via e-post. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. b GDPR.

ff) Om användaren anger sitt telefonnummer inom ramen för registreringen på item Academy, åtager vi oss, om vi så bedömer nödvändigt, att kontakta användaren även på telefon och höra med denne vilka åtgärder, vilka underlag och/eller vilken information vi kan ställa till dennes förfogande för att förbättra användarens kurs- och utbildningsresultat i item Academy. Detta gäller även informationsförfrågningar avseende kurserna och annat innehåll på item Academy. Genom denna personliga kontakt vill vi veta mer om användarna och säkerställa att item Academy uppfyller deras önskemål. Vi vill också veta vilka anpassningar av item Academy som kan bidra till en ökning av utbildningsresultaten och/eller attraktiviteten hos item Academy.

gg) Posterna i forumet och på chatten kan läsas endast av registrerade användare. Vi spärrar samtliga inlägg från dig i forum och chattar. Om du raderar ditt konto hos item Academy är dina inlägg, i synnerhet bidragen på forumet, fortfarande synliga för alla läsare men ditt konto kan inte längre anropas och är markerat på forumet med ”[raderad användare]“ Alla övriga uppgifter raderas. Om du vill att även dina anonymiserade bidrag skall raderas ber vi kontakta registeransvarig, se kontaktuppgifter ovan. Inläggen raderas då omgående. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f GDPR.

 

j) Ytterligare funktioner på vår webbplats 

Vi anlitar agenturer för genomförande av reklamkampanjer, vilka innehåller personuppgifter. I avtalshanteringssyfte vidarebefordras personuppgifter till tredje part endast om så är nödvändigt.

C. Varaktighet för datalagring

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften i vilka de behandlas, eller om du har återkallat ditt samtycke. I den mån lagstadgade arkiveringsskyldigheter skall beaktas, kan lagringstiden för vissa uppgifter uppgå till 10 år, oaktat behandlingssyftena.

D. Dina rättigheter som berörd person

a) Upplysning 

På begäran får du när som helst och kostnadsfritt upplysningar om alla personuppgifter som vi har lagrat om dig.

b) Rättelse, radering, begränsning av behandlingen (spärrning), återkallande

Om du inte längre samtycker till lagringen av dina personuppgifter, eller om dessa har blivit felaktiga, kommer vi att radera eller spärra resp. korrigera dina uppgifter enligt ditt önskemål (om så är möjligt enligt gällande lagstiftning). Detta gäller också om vi skall behandla data i framtiden endast med begränsning.

c) Datöverförbarhet 

Vid förfrågan tillhandahåller vi dina data för dig i ett gängse, strukturerat och maskinläsbart format, så att du, om du så önskar, kann överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

d) Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet:

(https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

e) Återkallanderätt avseende samtycken, med verkan framåt i tiden

Samtycken som har lämnats en gång kan när som helst återkallas med verkan framåt i tiden. Ditt återkallande påverkar inte rättmätigheten i beahdnlingen fram till tiden för återkallandet. 

f) Begränsningar

Data, för vilka vi inte kan identifiera den berörda personen, t.ex. om dessa har anonymiserats i analyssyfte, omfattas inte av ovannämnda rättigheter. Upplysning, radering, spärrning, rättelse eller överföring till ett annat företag kan ske för dessa data om du lämnar oss ytterligare information som gör det möjligt för oss att göra en identifiering. 

g) Utövande av dina rättigheter som berörd person 

Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vid upplysning, rättelse, spärrning, invändning eller radering av data eller önskemål om överföring av data till ett annat företag, vänlige kontakta datenschutz(at)item24(dot)com.

E. Datasäkerhet

I syfte att garantera säkerheten hos de data som överförs till oss, använder vi SSL-kryptering. Anslutningar som är krypterade på detta sätt känns igen på prefixet “https://“ i sidlänken på läsarens adressrad. Okrypterade sidor är märkta med “http://“. 

Tack vare SSL-krypteringen kan inga data som du överför till vår webbplats – t.ex. vid förfrågningar eller inloggningar – läsas av tredje part.

I den händelse att du vill kontakta oss via e-post, vill vi informera om att det inte går att garantera konfidentialiteten hos den överförda informationen. Innehåll i e-post kan i princip vara utsatt för spionage genom tredje part under överföringen.

Vill du ha personlig rådgivning?

Projektförfrågan

Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt.
Individuellt och ytterst effektivt.

Konfigurera

Individuell och enkel planering online
- när som helst

Nätbutik

Beställ bekvämt och

enkelt när du vill!